හුස්ම ගන්න වේගය ඉහළ යන තරම් වේගයෙන් ඇවිදින්න බලන්න (indiatvnews.com)

ඇවිදීමට හොඳම ක්‍රමය තමයි වේගයෙන් ඇවිදීම. වේගයෙන් ඇවිදිනවා කියනකොට අවශ්‍ය වේගය කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට වෙනස් වෙන නිසා එය බලාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔබේ හුස්ම වැටීම ඉහළ යාම. සාමාන්‍යයෙන් වේගයෙන් ඇවිදින කෙනෙකුට වැඩි අපහසුවක් නැතිව කතා කරමින් එය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ගීතයක් කීම වගේ වචන වැඩි ගණනක් එක හුස්මකින් කළ යුතු තරම් වෙලාවක් හුස්ම පවත්වා ගැනීම අපහසු විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් සින්දුවක් කියා ගන්න අපහසු වන තරමට හුස්ම ඉහළ යන්න තරම් වේගයෙන් ඔබ ඇවිදිය යුතුයි. එහෙම විනාඩි 10 ක් ගමන් කිරීමෙන් පියවර විශාල ගණනක් සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිදීමට වඩා වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන බව මේ වන විට ප්‍රත්‍යක්ෂ වී තිබෙනවා.

වෙනස් විදිහකින් කිව්වොත් මේ විදිහට වේගයෙන් ඇවිදීම් විනාඩි 10 බැගින් දවසට තුන් වරක් කරන්න පුළුවන් නම් (හුස්ම ගැනීම සහ හෘද ස්පන්දනය යථා තත්වයට පත් වන තුරු යම් විවේකයක් අතරමැද ගැනීම ඇතුළුව) එය පියවර 10,000 ක් දිනපතා ඇවිදීමට වඩා ඔබේ නීරෝගී බව ඉහළ නංවන්න දායක වෙන බවයි පර්යේෂණවලින් තහවුරු වී තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සින්දු කියන්න අපහසු වන වේගයෙන් ඇවිදින පියවර ආසන්න වශයෙන් 3000 ක් (විනාඩියට පියවර 100 ක්) සාමාන්‍ය වේගයෙන් ඇවිදින පියවර 10,000 කට වඩා බොහොම ප්‍රයෝජනවත්.