සැළකිය යුතු වෙහෙසක් දැනෙන ක්‍රියාකාරකම්. (publishing.service.gov.uk)
කරන්න පහසුම දේ ඇවිදින එක වුණත් විශේෂ අපහසුවක් නැතිව කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් තව බොහොමයක් තිබෙනවා. බයිසිකල් පැදීම, ක්‍රීඩා කිරීම, පිහිනීම, දිවීම, පඩි පෙළක් නැගීම වගේ සිරුර වෙහෙසවා කළ යුතු අනෙක් ක්‍රියාකාරකම් ආදියත්, නර්තනයේ යෙදීම, යෝගා, කඳු නැගීම ආදියත් නිතර වේගවත්ව ඇවිදීමට අමතරව සුළු වශයෙන් හෝ කරන්න පුළුවන් නම් එය තමයි වඩාත් හොඳ. ඇමරිකානු හදවත් සංගමය, බ්‍රිතාන්‍යයේ ජාතික සෞඛ්‍ය සේවාව ඇතුළු පිළිගත් ආයතන බොහොමයක් අපට කියන්නේ සෑම සතියකටම වරක් සිරුර සැළකිය යුතු තරමින් වෙහෙසන (ඒ කියන්නේ කලිනුත් කිව්වා වගේ කතා කරන්න පුළුවන්, නමුත් සින්දු කියන්න අපහසු තරම් හුස්ම වැටීම ඉහළ යන) ක්‍රියාකාරකම් විනාඩි 150 ක කාලයක් කිරීම ප්‍රමාණවත් බවයි.

නිකමට හිතන්න එය ඒ තරම් අපහසු වැඩක්ද? දවසකට විනාඩි 22 කටත් අඩු සුළු කාලයක් තමයි වැය කරන්න අවශ්‍ය. මේකට අමුතුවෙන් වෙලාවක් වෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දිනපතා රැකියා ස්ථානයට, අධ්‍යාපන ආයතනයකට යන එනකොට එද්දීත් යද්දීත් විනාඩි 11 ක් බැගින් වේගයෙන් ඇවිදින්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් භාවිත කරනවා නම් නිවසට ආසන්නම ස්ථානයෙන් බහිනවා නගිනවා වෙනුවට ටිකක් ඈතින් තියෙන තැනක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික වාහනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් තරමක් ඈත ස්ථානයකින් නවත්වා ඇවිද යාම ඒම වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

ටිකක් හිතනවා නම් විශේෂයෙන් කාලය වැය නොකර නීරෝගී වෙන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කරන එක අපහසු වැඩක් නෙවෙයි.